Izberite sedaj certifikat in uporabno dov. za vaše vozilo
Proizvaj.: BBS - Dizajn: SR 9,0 x 18
Proizv. vozila Razmerje vijakov ET vrednost Sred. luknja Certif.
PORSCHE 5/112 21 66,6 - Zadnja os
00218057